Onlinekasino kanalisering enbart på 72 % säger BOS – Juni 2023

Hem Nyheter Onlinekasino kanalisering enbart på 72 % säger BOS – Juni 2023

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har idag presenterat statistik som visar andelen reglerat och oreglerat spel om pengar i Sverige, också känt som kanalisering. För att mäta kanaliseringen har BOS anlitat SKOP (skop.se) för att undersöka både totalt online-spel i Sverige och specifika produkttyper som sportspel och onlinekasino.

Onlinekasino kanalisering enbart på 72 %

Enligt den rapport som kom ut uppgår kanaliseringen för hela online-spelmarknaden till 77 procent. Vadslagning på sport har en kanalisering på 84 procent, medan onlinekasino når 72 procent.

Statens mål är att minst 90 procent av svenska spelares spel om pengar ska vara kanaliserat till den reglerade svenska marknaden, där Spelinspektionen utfärdar spellicenser och övervakar spelmarknaden.

Hela rapporten kan du läsa på BOS webbplats.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, uttrycker oro över det nuvarande tillståndet för den svenska licensmarknaden. Han menar att staten har fokuserat alltför mycket på att påtvinga licensierade spelbolag åtgärder som inte har välkomnats av spelkonsumenterna. Till exempel förbud mot bonusar och vadslagning i lägre fotbollsdivisioner. Detta har resulterat i att en fjärdedel av spelaktiviteten nu läcker ut ur licenssystemet till den olicensierade spelmarknaden.

För att vända denna utveckling förespråkar Hoffstedt att staten ändrar sin inställning och istället fokuserar på att bekämpa olicensierade aktörer istället för att överreglera de licensierade spelbolagen. Han betonar att det är möjligt att vända trenden och att branschen är redo att samarbeta med staten för att förbättra kanaliseringen i Sverige.

Det återstår att se vilka åtgärder som kommer att vidtas för att öka kanaliseringen och uppnå statens mål. Dessa mål är viktiga för att ha en sund och stabil spelmarknad i Sverige, inte minst för ansvarsfullt spelande.

På längre sikt kan det finnas flera möjliga utvecklingar inom den svenska spelmarknaden

Här är några tänkbara scenarier som skulle kunna uppstå i framtiden angående just den svenska spelmarknaden:

Strängare regleringar

Om kanaliseringen förblir under de uppsatta målen, kan staten välja att införa ännu strängare regleringar och begränsningar för att försöka locka tillbaka spelarna till den reglerade marknaden. Det kan innebära åtgärder som att minska olicensierade operatörers tillgänglighet och införa hårdare straff för de som bryter mot lagstiftningen.

Ökad internationalisering

Med ökande teknologisk utveckling och globalisering kan spelmarknaden bli alltmer internationaliserad och minska kanaliseringsgraden ännu mer. Svenska spelare kan komma att söka sig till casinon utan svensk licens som erbjuder fler förmåner i ännu större utsträckning. Det skulle dock innebära ett ofantligt misslyckande från statens sida. I det läget skulle det bli en större utmaning att locka tillbaka spelarna till den reglerade marknaden.

Ökad samarbete mellan stat och industri

För att förbättra kanaliseringen kan det vara nödvändigt med ett närmare samarbete mellan staten och spelindustrin. Man behöver lyssna på spelarnas behov och önskemål och skapa en reglerad marknad som är attraktiv och konkurrenskraftig. Då kan man arbeta mot att öka kanaliseringen och minska incitamenten för spelarna att söka sig till olicensierade alternativ.

Det är svårt att förutsäga exakt vad som kommer att hända på längre sikt. Men troligtvis kommer en kombination av regleringar och samarbete spela en roll i att forma framtidens spelmarknad.


Nu när du har läst färdigt om att onlinekasino kanalisering enbart är på 72 %, kanske du även vill läsa om:


Se alla våra nyhetsartiklar: