Zimpler mottar föreläggande att upphöra med att främja olagligt spel

Hem Nyheter Zimpler mottar föreläggande att upphöra med att främja olagligt spel

I en nyligen inträffad händelse har Zimpler AB, en mycket framstående betaltjänstleverantör, erhållit ett avgörande föreläggande från Spelinspektionen. Föreläggandet kräver specifikt att Zimpler omedelbart upphör med att erbjuda sina betaltjänstlösningar, inklusive BankID, till speloperatörer som saknar en giltig svensk spellicens.

Spelinspektionens bedömning har tydligt visat på Zimplers samarbete med och främjande av betaltjänstlösningar, inklusive BankID, för spelbolag utan svensk spellicens. Med BankID som en elektronisk identifikationstjänst som enbart riktar sig till svenska kunder anser Spelinspektionen det vara uppenbart att dessa speloperatörer aktivt riktar sig mot den svenska marknaden.

Brister i efterlevnad resulterar i en betydande sanktionsavgift på 25 miljoner SEK

För att säkerställa strikt följsamhet till regleringsriktlinjer har Zimpler blivit given en tidsfrist till den 31 juli 2023 att omedelbart upphöra med all främjande av olaglig spelverksamhet. Det vill säga, de har cirka 17 dagar på sig från det att denna artikel blev publicerad. Om detta inte följs inom angiven tidsram kommer det att medföra en betydande sanktionsavgift på 25 miljoner SEK.

Denna sanktion träder i kraft omedelbart i syfte att avskräcka vidare överträdelser.

Den svenska spelregleringen bygger på principen att alla aktörer som verkar på den svenska marknaden måste inneha en giltig licens, medan olicensierade operatörer bör bli utestängda. Det övergripande målet är att kanalisera spelverksamheten mot ansvarsfulla, pålitliga och reglerade aktörer. Från och med den 1 januari 2023 är all form av yrkesmässigt eller kommersiellt främjande av olicensierat spel strikt förbjudet enligt Spelagens 3 kapitel, 7 §.

När Spelinspektionen fortsätter att upprätthålla spelbranschens integritet och skydda konsumenternas intressen fungerar sådana regleringsåtgärder som en tydlig påminnelse till samtliga intressenter att följa den etablerade rättsliga ramen.

I den efterföljande utvecklingen av denna åtgärd kommer endast vissa betalningsalternativ att vara tillgängliga för speloperatörer utan svensk spellicens. Efter Zimplers föreläggande återstår endast Astropay, Pay by flykk, kortbetalning och Brite som tillgängliga betaltjänster. Detta innebär att dessa aktörer kommer att vara de enda återstående alternativen för spelbolag utan en giltig svensk spellicens att använda för att underlätta betalningar. Detta steg, i kombination med föreläggandet, syftar till att strama åt regleringen av spelmarknaden och stärka den svenska spellicensens betydelse.